Jan Syski - ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe, konstelacje rodzinne, coaching, hipnoterapia

Ustawienia systemowe (ustawienia rodzinne, konstelacje rodzinne, ustawienia hellingerowskie) to terapeutyczna metoda głębokiej transformacji poprzez zmianę źródła (problemu, symptomu…) służąca przywracaniu harmonii psychosomatycznej, w relacjach, w związkach, w rodzinach, w organizacjach…

Zmiana "w systemie" dokonuje się w konsekwencji zmiany wzorca, według którego kreujemy swoją rzeczywistość, według którego kształtowane są relacje i według którego postrzegamy (i interpretujemy) świat.

Nazwiska: Heinz von Foerster, Jack Scarlatti, Gustaw Jung, Virginia Satir, Richard Bandler, John Grinder, Rupert Sheldrake, Bert Hellinger.

Proponuję jednodniowe warszaty otwarte oraz sesje indywidualne (osób, par, rodzin).

Warsztaty trwają ok 8-9 godzin (w tym przerwy). W tym czasie omawiam w skrócie aspekty teoretyczne i prowadzę ustawienia dla kilku kolejnych osób. Zapraszam także obserwatorów.

Jeśli zmienisz wzorzec, zmienisz wszystko

Usługi

Najbliższe terminy warsztatów

Zadzwoń lub

Zasady

Grupa warsztatowa jest grupą terapeutyczną. Warsztaty są bezpiecznym miejscem, w którym każdy przechodzi ważny, mniej lub bardziej uświadomiony proces. Dlatego każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania fundamentalnej zasady - cokolwiek zostanie powiedziane podczas ustawień jest poufne i nie będzie w żaden sposób komentowane czy oceniane przez innych uczestników.

Moje kompetencje

Jestem pedagogiem, nauczycielem, coachem, instruktorem Tai Chi i Qi Gong hipnoterapeutą oraz terapeutą ustawień systemowych. Kształcenie i wspieranie rozwoju to moja pasja, robię to od ponad 30. lat, a od ponad 20. lat profesjonalnie. Ukończyłem trzeci stopień studiów pedagogicznych (studia doktoranckie) na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczyłem się Tai Chi (styl Yangshi i Chenshi) oraz miękkiego i twardego Qi Gong (Chi Gong) w Chinach u Mistrza Wang, Mistrza Liu i Mistrza Gu, w górach Tian Meng - miejscu narodzin Taoizmu. Spędziłem w Azji niemal półtora roku. Z energią pracuję od kilkunastu lat.

Uczyłem się u wielu mistrzów różnych tradycji, u szamanów (trzech kontynentów), kabalistów i ezoteryków. Przetłumaczyłem na język polski apokryficzną ewangelię Jana (Levitikon) i opatrzyłem komentarzami wydanymi w formie książki.

Prowadzę blog WiedzaNIEtajemna.pl - zapraszam.

Jan Syski - ustawienia systemowe

Ważniejsze kursy i szkolenia

Kontakt

Instytut Anahata
Jan Syski
Tel. 570 400 233

© 2023 Jan Syski